mój prąd 1.png
czyste powietrze.png
nfośiGW.png

Rządowy program MÓJ PRĄD, bezpośrednie wsparcie finansowe dla MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

dla każdego. W 2020 roku program ruszył 13 stycznia,

nabór wniosków będzie trwał do 18 grudnia 2020r.

Rządowy program  bezpośrednio związany z poprawą jakości powietrza, wsparcie finansowe nie jest kierowane dla nowych inwestycji, dedykowane jest starszym obiektom z przeznaczeniem na termomodernizację, wymianę starego kotła - kopciucha, fotowoltaikę. Czytaj więcej na stronie projektu

Jednym z najważniejszych zadań Narodowego Funduszu jest sprawne i efektywne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej (głównie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Krajowego Systemu Zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) oraz unijnego Instrumentu Finansowego LIFE+. Głównym celem wdrażanych przez Narodowy Fundusz instrumentów finansowych jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce. Wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe ze środków zagranicznych oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu, służy osiąganiu założonych efektów ekologicznych, wynikających z podjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych.

pomiar uzysku energii.png

PVGIS - jest to wspierany i autoryzowany przez Komisję Europejską portal, który umożliwia sprawdzenie ilości produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej w określonym położeniu geograficznym -np.: pod naszym adresem.

glob energia.png

Portal GLOBEnergia – profesjonalny, ogólnopolski kwartalnik, a także internetowy portal branżowy poświęcony odnawialnych źródeł energii oraz poszanowaniu energii. GLOBEnergia pełni rolę biuletynu informacyjnego i poradnika oraz forum ekspertów OZE.

Instytut energetyki odnawialnej.png

EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej – niepubliczne centrum badawcze, będące jednym z pierwszych w Polsce prywatnych instytutów naukowych. Jednostka łączy prace badawczo-rozwojowe z wdrożeniami oraz działalnością konsultingową w sektorach energii wiatrowej i słonecznej, biogazu, oraz planowania energetycznego.

instytut_ochrony_środowiska.png
odnawialne źródła energii.png

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy – instytut naukowo-badawczy podległy ministrowi środowiska. Prowadzi badania w zakresie polityki i strategii oraz wszystkich podstawowych działów ochrony środowiska, publikuje kilka serii wydawnictw, ma zasobną bibliotekę specjalistyczną.

Odnawialne Źródła Energii - Platforma wymiany informacji na rynku OZE - wiedza, fundusze, firmy, produkty, usługi, giełda, forum, aktualności i wydarzenia.

enerrgianews.png

Dział gazety Rzeczpospolita dotyczący transformacji  polskiej energetyki. Warto skorzystać.

wysokie_napięcie.png

Jeden z najlepszych polskich portali analitycznych o polskiej energetyce. Warto się zapoznać. Mnóstwo artykółów porównań, raportów.

energetyka polska.png

To branżowy portal wiedzy dotyczący: elektroenergetyki, ciepłownictwa, odnawialnych źródeł energii, rynku energii ciekawa oprawa interesujace watki.

urząd_regulacji_energetyki.png

Centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.

centrum informacji o rynku energii.png

Centrum Informacji o Rynku Energii. Informacje, elektroenergetyka, ceny energii, prawo, energetyka odnawialna.

UDT.png
podatki-egospodarka.png
polski alarm smogowy.png
Inkubator_przedsiębiorczości.png
raport_na_temat_elektromobilnośći_w_pols
samochodyelektryczne.org.png
Polska organizacja turystyczna.png

Wszystko o uprawnieniach UDT, zakres zadań, wymagania, ustawy, kontrole. Wszystko o BHP. Książki i publikacje. Doświadczona kadra. Ciągłe aktualizacje. Kursy: Szkolenia BHP, Szkolenia Doskonalące, Szkolenia Zawodowe, Programy Szkoleń. Certyfikacja instalatorów OZE.

Portal o gospodarce i podatkach. Ciekawe artykuły. Ulga termomodenizacyjna, informacje kto i jak może skorzystać.

Polski Alarm Smogowy jest ruchem społecznym zrzeszającym lokalne alarmy smogowe z całego kraju. Naszym celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce.

Pożyczki, doradztwo, szkolenia dla mikro, małych i średnich firm z południowej Wielkopolski. Wynajem sal szkoleniowych i sali konferencyjnej.

Raport na temat elektromobilnośic w Polsce. Portal Wysokie Napięcie. Niestety zajmujemy niechlubne miejsce wśród krajów UE.

Portal o elektromobilnośći

Polska Organizacja Turystyczna. Portal o turystyce w Naszym  kraju.